W minionym tygodniu, od poniedziałku 16 marca do środy przeżywaliśmy szkolne rekolekcje. Ich motywem przewodnim była piosenka pt. Ukaż mi Panie swoją świętą Twarz. Ksiądz rekolekcjonista Krzysztof Młotek prowadził uczestników do  rozpoznawania Bożego Oblicza we Mszy św., w Bożym Słowie i w drugim człowieku. Nauki rekolekcyjne prowadzone były dla 3 grup wiekowych: klasy 1 -3 , 4 – 6 szkoły podstawowej, osobno dla gimnazjalistów. Przekazywane treści spotkały się  z zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży.

Refleksje uczniów szkoły podstawowej

Tegoroczne rekolekcje prowadził ksiądz Krzysztof Młotek, który mieszkał na wsi. Najbardziej spodobał mi się trzeci dzień- wtedy nauczyłem się dlaczego Pan Jezus przychodzi do nas w postaci chleba. Bardzo zaciekawiła mnie Ewangelia. Opowiadała ona o Siewcy, którym był Pan Jezus. Chciałbym, żeby moje serce było takie dobre, jak ziemia, w której ziarno wydało plon 100-krotny. Przypominać mi o tym będą ziarenka, które otrzymaliśmy od ks. Rekolekcjonisty.   Paweł Pawlas kl. III

W tegorocznych rekolekcjach uczestniczyłam tylko jeden dzień. Było bardzo ciekawie, bo ksiądz Krzysztof Młotek nauczył nas, że serce trzeba mieć otwarte i puste, aby można było dać tam wiadomości o Jezusie.
Podobał mi się film pt. „Największy z cudów”. Ten film nauczył mnie, żeby wierzyć w Boga, chodzić do kościoła i kochać Jezusa. Tak można zobaczyć swych zmarłych bliskich i modlitwą przeprosić Boga za grzechy.                  Martyna Pawlinka, kl. III

Rekolekcje 16-18 marca 2015

W pierwszym dniu rekolekcji ks. Krzysztof Młotek powiedział nam, że mamy być jak termosy, czyli mamy być najlepiej czyści i szczelni, dlatego że jak się do nas wleje tą naukę żeby jutro i zawsze była „ciepła”. Potem ksiądz puścił nam film pod tytułem „Największy z cudów” – bardzo piękny film. A na koniec nauczyliśmy się piosenki „Ukaż mi Panie swą twarz”. W następnych dniach, ksiądz powiedział nam o bł. Chiare Luce Badano, patronce dzieci. Następnie dostaliśmy ziarno z cytatem „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. /J 3 ,16/”.Rekolekcje bardzo podobały mi się.                                        Piotr Michalik kl. III

Refleksje uczniów gimnazjum

Rekolekcje szkolne przeprowadził Ksiądz Krzysztof Młotek, który obecnie jest w parafii NSJ w Bykowinie. W pierwszym dniu zaproponował nam film animowany pt. Największy z cudów świata.  Film opierał się na widzeniach Kataliny Rivas i św. Faustyny i pomagał w lepszym zrozumieniu Mszy św. Następnego dnia rozważaliśmy przypowieść  o Miłosiernym Ojcu oraz  o skarbie i perle. To Słowo Boże zawiera cenne informacje – Jezus traktuje nas jak najcenniejszy skarb, jesteśmy dla Niego bezcenni. Ostatni dzień rekolekcji  przeżyliśmy uczestnicząc we Mszy św. z przepięknym kazaniem. Na pożegnanie otrzymaliśmy woreczki z nasionami, które mają nam przypominać , by zasłyszane słowa wydały w nas obfity plon. Uważam. że takie rekolekcje są warte przeżycia. Kamil, kl. II gimn.

Z tegorocznych rekolekcji zapamiętałam wiele rzeczy. Pierwszego dnia Ksiądz Rekolekcjonista pokazał nam film: Największy z cudów świata. Mówił też o tym, że mamy być jak termos, który utrzymuje ciepło, mamy być czyści, aby Bóg mógł napełnić nas łaskami. Dzięki temu zrozumiałam, że zło próbuje nas odciągnąć od Boga, nawet w kościele. Musimy więc cały czas być czujni. Miłość Boga jest nieskończona. Nie tylko dał nam odpuszczenie grzechów w spowiedzi oraz możliwość złączenia się z Nim w Komunii św. , ale każdemu z nas dał również Anioła Stróża. Zrozumiałam również, że Maryja też nieustannie nam towarzyszy. W drugim dniu rekolekcji ksiądz mówił o tym, że Bóg kocha wszystkich jednakowo, nieważne, jaki jest człowiek. Bóg jest najdoskonalszym Ojcem, co pokazała nam przypowieść o Miłosiernym Ojcu z Ewangelii św. Łukasza. W tym dniu była również spowiedź św. Trzeci dzień był zakończeniem i podsumowaniem rekolekcji. Ksiądz czytał przypowieść o Siewcy, który wyszedł siać, z Ewangelii św. Jana. Tym Siewcą jest Chrystus, który sieje swoje słowo, a od nas zależy na jaki grunt padnie. Rekolekcje pomogły nam w pozbieraniu siebie i zrozumieniu swojej sytuacji. Śpiewaliśmy również piosenki przy akompaniamencie gitary.    Kasia, kl. I gimn.

Tegoroczne rekolekcje dały mi dużo do myślenia. Na przykład to, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Film, który obejrzeliśmy w ciekawy sposób przedstawiał to, co dzieje się na Mszy św. To naprawdę interesujące i trzeba się nad tym zastanowić . Warto też zastanowić się nad swoim zachowanie w czasie Mszy św. Zrozumiałam też, jak bardzo jesteśmy kuszeni przez szatana.  Naprawdę wspaniała jest możliwość pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu, kiedy przyjmujemy Komunię św. i modlimy się w ich intencji, sprawiamy, że zbliżają się do nieba. Bardzo interesujące też było kazanie w czasie Mszy św. Ksiądz Rekolekcjonista mówił o ziarnach, które padały na różne podłoża. Dla mnie to metafora mojej duszy. Gdy żyję się w zgodzie z Bogiem ziarno pada na żyzną glebę, a dusza trafia do  nieba. Gdy jednak nie żyje sie w zgodzie z Ewangelią ziarna padają na ziemię skalistą lub między ciernie, a dusza trafia do piekła.    Julia, kl. I gimn.

Tegoroczne rekolekcje przyniosły mi wiele przemyśleń i zaowocowały w głębszym przezywaniu Mszy św. , która jest największym z cudów. Najbardziej podobał mi się filmik ukazujący prawdziwe Oblicze Pana Jezusa. Pokazywał, jak Bóg cały czas walczy, aby szatan nie zawładnął nasza duszą. Walczy o nas, nawet wtedy, kiedy osiągamy już dno. Ten jeden filmik wniósł  tyle przemyśleń do mego serca.  Bardzo podobały mi się również kazania na temat przypowieści, a szczególnie o Miłosiernym Ojcu. Ksiądz mówił, że Bóg przyjmuje nas mimo wszelkich grzechów, nawet jeśli zbłądzimy Bóg będzie na nas czekał i wypatrywał naszego powrotu, jak Ojciec z przypowieści.  Jest tylko jeden warunek – prawdziwy żal za grzechy.  Agata, kl. I gimn.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );