Za początek działalności parafialnej Scholi trzeba uznać grupę dzieci(przeważnie dziewczęta), które prowadzone przez p. Anastazję Kycię ożywiały liturgię mszy św. i inne nabożeństwa swoim śpiewem. Kontynuatorką istnienia Scholi w naszej parafii, a dokładnie osobą, która stworzyła nowa grupę, była p. Aneta Dyrda, parafianka, wówczas studentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Istnienie Scholi tworzonej przez p. Anetę sięga 2001 r. Początki były trudne, ale po pewnym czasie, Schola stała się liczną grupą młodszych dzieci i starszych dziewcząt, które do 2004 r. brały udział w wielu konkursach i festiwalach, występując w jednolitych strojach pod nazwa „Dzieci Boga”. Po odejściu z parafii p. Anety, grupę przejęła i prowadzi p. Monika Kuźniar, studentka pedagogiki muzycznej i jednocześnie organistka w kłodnickiej parafii.

/tekst cytowany za:Krzyża Znak Nasza Chlubą, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy, 2010, s.52/

Uzupełnienie: Po dłuższej przerwie, powstaje nowa grupa animująca śpiewy liturgiczne pod kierownictwem pań Beaty Botor oraz Bogumiły Kuźniar.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );