Dziś, już po raz kolejny odbył się w naszej szkole apel pomagający uczniom w podejmowaniu refleksji nad sensem ludzkiego życia. Krótkie przedstawienie p.t. Święci przewodnikami do nieba, autorstwa p. katechetki Adelajdy Gruszczyk i pod jej kierownictwem przygotowali uczniowie klasy V. Towarzyszył im chórek gimnazjalistek przy akompaniamencie gitary w wyk. p. Beaty Kuźniar. Forma i treść przekazu spotkała się z żywym zainteresowaniem uczniów.  Po apelu przedstawiciele szkolnej społeczności udali się na pobliski cmentarz oraz do miejsca upamiętniającego ofiary II wojny światowej, by tam złożyć wiązanki kwiatów i w ten sposób okazać wdzięczną pamięć tym, którzy już odeszli.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );