Odpust za zmarłych w dniach od 01.11 do 08.11 można zyskać:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
    •Przyjęcie Komunii świętej
    • Odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego
    • Pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );