Grupa modlitewna “Wieczernik” powstała w naszej parafii z inicjatywy ś.p. Agnieszki Mieszczanin i działa już 21 lat. Członkinie tej grupy są współpracownicami Apostolstwa Katolickiego, czyli “Pobożnego Zjednoczenia dla Pomnażania, Rozkrzewiania i Obrony Katolickiej Wiary”. Jest to ruch założony przez św. Wincentego Pallotiego. O istnieniu ruchu nasi parafianie dowiedzieli się z pisma palotyńskiego “Królowa Apostołów”. Od lat trzydziestych ubiegłego stulecia jego wierną czytelniczką jest pani Aniela Zieleźnik. Moderatorką kłodnickiego “Wieczernika” jest S. Krystyna Olearczyk. Regularne spotkania grupy często odwiedza Ks. Proboszcz, a bywa, że są również inni Goście np. Siostry Oblatki Serca Pana Jezusa z Urugwaju. Ich obecność jest duchowym wzbogaceniem dla wspólnoty, porusza serca i mobilizuje do działania oraz do gorętszej jeszcze modlitwy.

/opracowano na podstawie artykułu p. Wandy Cichockiej:
“Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Znak Krzyża, 1/2005 r. /

Uzupełnienie:
W roku 2010 nie żyją już panie, które tworzyły zręby tej parafialnej wspólnoty: Agnieszka Mieszczanin, Aniela Zieleźnik, Wanda Cichocka, zaś Siostra Krystyna Olearczyk od kilku już lat pracuje w Kałkowie. Po zmianie miejsca pobytu S. Krystyny grupę prowadziła p. Wanda Cichocka, a po jej śmierci funkcję moderatorki podjęła p. Jadwiga Wicik.

Od września 2016 roku w grupie odbywają się regularne katechezy prowadzone przez emerytowaną katechetkę Felicję Pająk.