Grupa modlitewna Wieczernik, 2005 r.

Grupa modlitewna “Wieczernik” powstała w naszej parafii z inicjatywy ś.p. Agnieszki Mieszczanin i działa już 21 lat. Członkinie tej grupy są współpracownicami Apostolstwa Katolickiego, czyli “Pobożnego Zjednoczenia dla Pomnażania, Rozkrzewiania i Obrony Katolickiej Wiary”. Jest to ruch założony przez św. Wincentego Pallotiego. O istnieniu ruchu nasi parafianie dowiedzieli się z pisma palotyńskiego “Królowa Apostołów”. Od lat trzydziestych ubiegłego stulecia jego wierną czytelniczką jest pani Aniela Zieleźnik. Moderatorką kłodnickiego “Wieczernika” jest S. Krystyna Olearczyk. Regularne spotkania grupy często odwiedza Ks. Proboszcz, a bywa, że są również inni Goście np. Siostry Oblatki Serca Pana Jezusa z Urugwaju. Ich obecność jest duchowym wzbogaceniem dla wspólnoty, porusza serca i mobilizuje do działania oraz do gorętszej jeszcze modlitwy.

/opracowano na podstawie artykułu p. Wandy Cichockiej:
“Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Znak Krzyża, 1/2005 r. /

Uzupełnienie:
W roku 2010 nie żyją już panie, które tworzyły zręby tej parafialnej wspólnoty: Agnieszka Mieszczanin, Aniela Zieleźnik, Wanda Cichocka, zaś Siostra Krystyna Olearczyk od kilku już lat pracuje w Kałkowie. Po zmianie miejsca pobytu S. Krystyny grupę prowadziła p. Wanda Cichocka, a po jej śmierci funkcję moderatorki podjęła p. Jadwiga Wicik.

 

22 września 2017
Dziś uczestniczyliśmy w nietypowym spotkaniu grupy modlitewnej Wieczernik. Odwiedzili nas wspaniali ludzie, działający na najwyższym szczeblu w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallotiego, do którego nasza grupa należy – p. Donatella Acerbi, Prezydent Zjednoczenia na cały świat, pochodząca z Włoch oraz Irlandczyk, ks. Rory Haniy, sekretarz ZAK. Rozpoczęliśmy Eucharystią koncelebrowaną przez ks. Proboszcza oraz ks. Rory’ego, a potem wspólne śniadanie w bardzo radosnej atmosferze. Pani Donatella zauważyła, że treść dzisiejszej Ewangelii, o kobietach usługujących Jezusowi i Jego Apostołom, ma swoje odniesienie i do naszej grupy kobiet, wspierających kapłanów modlitwą i otaczających ich życzliwością. Pani Donatella jest osobą bardzo ciepłą, pełną serdeczności i oddaną sprawie krzewienia i umacniania wiary. Dzieliła się swoimi przemyśleniami, opowiadała też o spotkaniach z o. Stanisławem Rudzińskim. To było bardzo miłe, ponieważ o. Stanisław jest nam bliski z racji tego, że jest opiekunem naszej wspólnoty. Był również z nami Pan Marek z  Borowej Wsi, to dzięki niemu i jego pokrewieństwu z naszą parafianką, Panią Krysią, mieliśmy tę radość spotkania. Wszystko też rozumieliśmy, co było zasługą naszego ks. Proboszcza i jego doskonałej znajomości włoskiego.

Goście są w drodze na III Krajowy Kongres ZAK, który rozpoczyna się dzisiaj w Konstancinie – Jeziornie. Wezmą w nim także udział członkowie ZAK z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji i z Kuby. Kongres będzie przebiegał pod hasłem: Zjednoczeni,aby służyć..Najważniejsze punkty programu będą transmitowane w pallotyńskim radiu dostępnym na stronie: http://pallotti.fm/

 

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );