Wspólnota “Wieczernik” zaprasza Parafian na wspólne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Łaski, 8 grudnia godz. 12.00 – 13.00.

Zobacz czym jest Godzina Łaski.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );