Poświęcenie obelisku z nazwiskami ofiar poległych w latach 1914 – 1945

24.10.2009
Menu