Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą młodych ludzi, którzy pragną w imię Boga pomagać ludziom, dawać im siłę i wiarę w siebie oraz pracować nad samym sobą. Staramy się żyć przykazaniami Bożymi, pomagać wszystkim potrzebującym, wspierać się wzajemnie.
KSM Archidiecezji Katowickiej liczy 25 oddziałów, w tym nasz kłodnicki, który istnieje już 5 lat. Mamy własne godło, które powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Bóg i Ojczyzna to dla nas najważniejsze ideały, w imię których staramy się zmieniać otoczenie w oparciu o Ewangelię i naukę Kościoła. Hymnem KSM-u jest pieśń: “Hej do apelu stańmy wraz”. Śpiewamy go na uroczystych wyjazdach, spotkaniach, w chwilach szczególnie ważnych. Pozdrawiamy się słowem “Gotów”, wyrażającym głęboką treść. Każdy członek KSM-u powinien być gotów oddać wszystkie siły na służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Naszymi patronami są: św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózka. Każdy KSM-owicz po złożeniu przyrzeczenia otrzymuje odznakę i legitymację. Odznaka jest przede wszystkim wyrazem naszej organizacyjnej i duchowej przynależności.

/opracowano na podstawie artykułu: KSM – co to takiego,
zamieszczonego w: Znak Krzyża, 1/2006 r. /

Uzupełnienie:

Grupa działa bardzo prężnie, podejmuje szereg inicjatyw, które ożywiają parafię. Są to m.in.  coroczne festyny parafialne od 2005 r., inscenizacje Jasełek i Misteria Wielkopostne, Droga Krzyżowa ulicami parafii, Noce Świętych, czy najnowsza inicjatywa –  projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego, z których jeden, tj. renowacja kaplicy św. Józefa został sfinalizowany w 2014 r. , zaś obecny – wyłożenie kostką brukową parkingu przy kłodnickim cmentarzu – przeszedł do realizacji.

19.11.2016 – Uroczystość Chrystusa Króla  -troje KSM-owiczów  naszej parafii zostało wybranych do Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej: Łukasz Fenisz – Prezes KSM AK, Monika Fenisz – Sekretarz KSM AK  oraz Marta Papkała – Z-ca Prezesa KSM AK

9.11.2019 – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM – Łukasz Fenisz; Prezes KSM AK- Monika Fenisz ; Prezes KSM Kłodnica- Aleksandra Zaczek; Sekretarz KSM Kłodnica- Katarzyna Borys; Skarbnik KSM Kłodnica- Rafał Szklarski