Różaniec Rodziców za Dzieci

Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców jest modlitwą wspólnotową opartą na schemacie Żywego Różańca. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci rodziców należących do danej Roży odmawiany jest codziennie cały różaniec.

Obecnie w Kłodnickiej Parafii powstała Róża Św Moniki i Świętego Augustyna.
Rodziców chętnych do takiej formy modlitwy za swoje dzieci serdecznie zapraszamy.
Informacje u Ewy Hammer – 502912689

Menu