Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska, zwana też Radą Parafialną jest organem doradczym, który współpracuje z duchownymi wyłącznie w działalności duszpasterskiej: pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup, wspiera prowadzone w parafii dzieła apostolatu, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich.
Radę tworzą trzy grupy osób:

  • z urzędu (przedstawiciele świeckich włączonych na stałe do posługi w parafii)
  • z mianowania proboszcza (m.in. przedstawiciele grup parafialnych)
  • z wyboru (wyłonieni przez ogół parafian w przeprowadzonym głosowaniu)
Menu