RYCERZE KOLUMBA

Rycerze Kolumba to grupa mężczyzn podejmująca w parafii wiele inicjatyw. Działamy w ramach grupy wireckiej przy parafii św. Wawrzyńca i św. Antoniego.

Menu