Wspólnota adoracyjna

Wspólnota adoracyjna zaprasza
w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca. Godzina 20.00
w kościele. Dobry czas dla wszystkich uczących się,
pracujących, zagonionych.
Na adoracjach zbieramy siły, na spotkaniach siła nas rozpiera.

 

Menu