Żywy Różaniec

W naszej parafii istnieje 15 róż, znaczy to, że 300 osób codziennie jednoczy się, odmawiając różaniec. Każdy z 20-tu członków Róży, choć odmawia codziennie w dowolnym czasie i miejscu tylko jedną dziesiątkę różańca, zyskuje łaski tak, jakby odmówił cały różaniec. Taka wspólna modlitwa w łączności z Kościołem buduje więzi i rodzi wielkie dobro. To tylko kilka minut z naszej codzienności, a jakie bogactwo łaski.

Teraz jest właściwy czas, by dołączyć do parafialnej wspólnoty Żywego Różańca. Czekamy na Ciebie. Dołącz!

Adelajda Gruszczyk
Znak Krzyża 8(101)2020

Z Kroniki parafialnej: 7.10.1951 r. w święto Matki Bożej Różańcowej, poświęcono sztandar Arcybractwa Różańcowego.
Menu