Kaplica adoracji

Po Mszy Świętej Wielkiego Czwartku, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji
i będzie tu przechowywany aż do uroczystości wielkopiątkowych.
Od momentu przeniesienia rozpoczęła się adoracja.

Menu