Rekolekcje dla zakochanych i małżonków

Sakrament małżeństwa. Konferencja I

O odkrywaniu miłości. Konferencja II

Seksualność. Konferencja III

Wielu parafian zainteresowanych proponowaną tematyką przybyło, by z rekolekcyjnych spotkań wynieść jak najwięcej, by wspólnie ubogacić się i zbliżyć do siebie, bo przecież razem zmierzamy w tym samym kierunku – idzie o świętość. Zostaliśmy do niej powołani, a osiągamy ją idąc właściwą dla siebie drogą, ani lepszą, ani łatwiejszą, po prostu inną– małżeńską.

Pierwszą konferencję o. Ksawery pomyślał, jako wprowadzenie w zagadnienie świętości małżeństwa. Prowadząc słuchaczy poprzez praktycznie zilustrowane wyjaśnianie pojęcia ”sakrament”, starając się nawiązać dialog z uczestnikami, pobudzał do pogłębionej refleksji nad znaczeniem wielkości małżeńskiej więzi, tej duchowej i tej fizycznej. Bo to właśnie w tej głębokiej małżeńskiej relacji obecny jest Bóg. To ona została pobłogosławiona i uświęcona w momencie zawierania sakramentu, ponieważ jest odzwierciedleniem więzi Chrystusa z Kościołem.  Wzajemne zrozumieniu, partnerstwo duchowe i wypływająca z niego bliskość fizyczna, są znakami małżeńskiej świętości, której nie można osiągnąć poza Chrystusem. 

Drugie spotkanie rekolekcyjne ukazywało drogę odkrywania miłości małżeńskiej realizującej się na dwóch płaszczyznach: relacji i emocji. Niezrozumienie prawdy o odrębności osób żyjących w małżeństwie, o ich równoprawności, jak też o złożoności emocjonalnej sfery rządzącej życiem każdej wspólnoty, a szczególnie tej najbardziej wrażliwej, jaką jest małżeństwo, naraża na utratę możliwości realizacji się jako mąż, czy żona. Bardzo ważna zatem jest świadomość siebie, swoich reakcji, motywacji podejmowanych decyzji. Dopiero wówczas nasze życie będzie moralne, ponieważ jak nauczał Jan Pawła II : Tylko ten może stawać się bezinteresownym darem dla drugich, kto sam siebie posiada. 

Ostatnia konferencja poświęcona seksualności podejmowała dwa zagadnienia, ogólne rozważania prowadzące do zrewidowania myślenia o tej dziedzinie życia oraz uwarunkowania i przebieg aktu małżeńskiego. Seksualność zdefiniowana została jako sfera nie będąca jedynie bliskością fizyczną, ale przede wszystkim mającą swoje najgłębsze źródło w całej złożonej relacji małżeńskiej, o wymiarze duchowym, psychicznym i somatycznym. Tylko tak rozumiana może stać się miejscem spotkania małżonków ze sobą, będzie budowaniem więzi, poprzez którą uobecni się Bóg. O.Ksawery mocno zaakcentował konieczność dialogu małżonków, nie wykluczającego podejmowania tematów intymnych, pozwalającego rozwiązać istniejące blokady utrudniające radosne akty małżeńskie. 

Trzy spotkania dla małżonków i zakochanych, bogate w treści tak bardzo potrzebne zarówno ludziom młodym, jak i tym z wieloletnim stażem małżeńskim, były czasem uświęconym. Wielu uważnych słuchaczy wniesie to błogosławieństwo w swoje związki, zawdzięczając o. Ksaweremu coraz doskonalsze umocnienie więzi małżeńskiej, co uczyni ich życie pełniejsze, szczęśliwsze.

Serdecznie dziękujemy o. Ksaweremu Knotzowi za trud głoszenia nauk, za pomoc w odnajdywaniu wielkości i piękna sakramentu małżeństwa i życzymy obfitości Bożych łask, by przez niestrudzone posługiwanie Ojca, wielu usłyszało o pięknie miłości, stając się coraz doskonalszym darem z siebie dla drugiego.

Felicja Pająk

Menu