Życzenia

O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. /Jan Maria Vianney/

Czcigodni Księża,

w tym szczególnym Dniu życzymy,
by świadomość kapłańskiej tożsamości
wzrastała w Was nieustannie,
by Boże obdarowanie
przyjmowane z otwartością
owocowało obficie we wszystkich,
do których jesteście posłani,
by przez Waszą posługę wielu rozpoznało
i umiłowało Chrystusa.

Menu