INTENCJE MSZALNE 10 – 16.05.2021

Poniedziałek 10.05.2021
7.00 Za + Marię Janota, 2 mężów, syna Wiktora Strzodę, siostrę Helenę, Ottona i Barbarę
Kańtoch, 2 synów, Różę i Pawła Kisiel, Leona Bubałę, rodziców, Barbarę Przybyła, Leona
Żogałę, syna Adama, ++ krewnych.
17.30 Modlitwa o urodzaje i nabożeństwo majowe.
18.00 Dzięk. w int. Pań katechetek Celiny i Ani oraz ks. Proboszcza of. od Dzieci komunijnych.

Wtorek 11.05.2021
7.00 Za ++ Anielę i Wiktora Zieleźnik, Stanisława Rakocza, ks. Wernera Rakocza, Rafała Gruszczyka, ++ z pokrewieństwa: Zieleźnik, Olejnik, Rakoczy.
17.30 Modlitwa o urodzaje i nabożeństwo majowe.
18.00 Za + Adama Bąka of. od Dyrekcji i Pracowników SP nr 25.

Środa 12.05.2021
6.30 Godzinki do MB Nieustającej Pomocy.
7.00 Za + Helenę Burska w 8 r. +, męża Stefana, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Emila Mieszczanina, ++ z rodzin: Burszka, Wyciślik, Mieszczanin.
Modlitwa o urodzaje i nabożeństwo majowe.

Czwartek 13.05.2021 WSPOMNIENIE NMP Z FATIMY
7.00 W pewnej intencji.
17.00 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Alojzego Nowaka, jego rodziców Wilhelma i Annę oraz Jana i Joannę Grymel.
2. W int. Rycerzy Kolumba z ok. rocznicy zawiązania się grupy w naszej parafii.
Nabożeństwo Fatimskie.

Piątek 14.05.2021 ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
7.00 Za ++ Katarzynę i Ferdynanda Kołodziej, ich syna Józefa, ich rodziców Elżbietę i Wincentego Kołodziej, Annę i Teofila Kojzar, Wiktorię Kozyra.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Augustyna Kanowskiego, syna Pawła, Henryka i Adelajdę Major, pokrewieństwo z obu stron.
2. Za + Ludwika Nowaka w 1. r. +, ++ rodziców i teściów.

Sobota 15.05.2021
7.00 Za + Emila Chwała, żonę Teresę, rodziców, teściów, Gertrudę i Eryka Janus, Agnieszkę i Józefa Wyciślik, Gertrudę i Ludwika Ursoń, ++ z pokrewieństwa: Chwała, Ursoń
Nabożeństwo majowe.
16.00 Za ++ Alojzego Wilka, żonę Helenę i ++ z pokrewieństwa.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 16.05.2021
7.30 W int. Parafian.
10.00 W int. małżonków obchodzących 30 r. ślubu /T.D./
11.30 1. Za + Władysława Gruszczyka of. od Służby Liturgicznej.
2. W int. Nikodema Wybrańczyka z ok. chrztu św. 15.30 Nabożeństwo majowe.
16.00 Za + Kazimierza Szot w 2. r. +, żonę Danutę, teścia Władysława, rodziców Marię i Stefana.

Menu