Pogrzeb katolicki

Obrzędy pogrzebu zaliczane są do sakramentaliów, a nie sakramentów.  Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na…
Więcej

Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie…
Więcej

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA „Dar sakramentu jest jednocześnie powołaniem i przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, aby pozostali wierni ponad wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym posłuszeństwie wobec świętej woli Pana: „Co Bóg złączył,…
Więcej

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA „Przez sakrament bierzmowania, ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do…
Więcej

Chrzest Święty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO CHRZTU akt urodzenia dziecka, zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia…
Więcej
Menu