Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Przez sakrament bierzmowania, ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.(KKK 1285)

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania

  • metryka chrztu, jeżeli chrzest był w innej parafii, niż parafia miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo z katechezy,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
  • przygotowanie trwa dwa lata,
  • młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św.,
  • raz w miesiącu uczestniczy w konferencjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu,
  • uczestniczy w katechizacji szkolnej,
Menu