Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.(KKK 1499)

  • raz w miesiącu od godz. 8:00 (w pierwszy piątek miesiąca) odwiedzamy naszych chorych parafian,
  • w razie zagrożenie życia, można wezwać księdza zawsze,
  • chorych można zgłaszać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej,
  • sakrament namaszczenia nie jest sakramentem umierających tylko chorych.

PRZYGOTOWANIE

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece. Na małym talerzyku przygotowujemy plasterek cytryny lub trochę soli oraz kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Menu