Chrzest Święty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO CHRZTU

  • akt urodzenia dziecka,
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),

a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
– ukończył 16 lat;
– jest katolikiem;
– przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

  • z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.
Menu