OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09.2021

 1. Dzisiejsza kolekta jest ofiarą specjalną przeznaczoną na inwestycje w naszej parafii. Do najważniejszych prac, które w tym roku przeprowadziliśmy należy: remont dolnego poziomu Domu Parafialnego wraz z dostosowaniem go do potrzeb duszpasterskich, zabezpieczenie więźby kościoła przed drewnojadami, wzmocnienie więźby oraz konstrukcji drewnianej wewnątrz wieży kościoła, oczyszczenie poddasza kościoła ze starej izolacji, zakup zewnętrznych ławek. W tym roku musimy jeszcze wymienić rynny w Domu Parafialnym, wymienić zadaszenie przed wejściem do kościoła, naprawić szczyt wieży kościoła, wykonać nową izolację na poddaszu kościoła. Jednocześnie gromadzimy środki na stworzenie nowego parkingu oraz wykonanie nowego ogrzewania w kościele wraz z wymianą posadzki. Remont kościoła przewidziany jest na lato 2023 roku.
 2. Na ostatnim spotkaniu Parafialna Rada Ekonomiczna ustaliła, że Proboszcz bez zaciągnięcia opinii Rady może samodzielnie decydować o podejmowaniu inwestycji w parafii (prace remontowe bądź zakupy), których całkowita wartość nie przekracza 20tys. zł. O pracach bądź zakupach o całkowitej wartości powyżej tej kwoty parafianie powinni zostać wcześniej poinformowani, powinna zostać ogłoszona publicznie możliwość zgłaszania ofert wykonania prac lub sprzedaży oraz zostać przeprowadzony konkurs ofert. Nad procedowaniem całości czuwać ma Rada Ekonomiczna.
 3. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie Rycerzy Kolumba.
 4. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w czwartek 9 września o godz. 16. W poniedziałek o godz. 18.30 spotkanie wraz z próbą, w środę o godz. 18.30 próba ze świadkami oraz okazja do spowiedzi św. Obecność na obu spotkaniach obowiązkowa.
 5. W czwartek ze względu na bierzmowanie nie będzie cichej adoracji.
 6. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 11.30 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony. Podczas tej mszy św. swój Złoty Jubileusz kapłaństwa będzie obchodzić nasz były proboszcz ks. Henryk Jersz. O godz. 15.00 w Starej Kuźnicy odprawimy nabożeństwo dziękczynne. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 7. Spotkanie rodziców dzieci z klas III, które w przyszłym roku chcą przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, odbędzie się w czwartek 16 września o godz. 18.45 w Domu parafialnym. Obecność obowiązkowa.
 8. Rada Parafialna zbierze się w czwartek 23 września.
 9. Zapisy do Wczesnej Komunii św. odbędą się po 19 września. Od następnego roku Wczesna Komunia będzie odbywać się w pierwszą niedzielę czerwca.
 10. W naszym kościele na nabożeństwach obowiązuje limit – maksymalnie 75% obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wewnątrz kościoła wszyscy zasłaniamy usta i nos. Zalecane jest przyjmowanie komunii św. na rękę. Wiernych przyjmujących komunię do ust prosimy o podchodzenie do ołtarza po osobach przyjmujących komunię na rękę. Na kanale na youtubie transmitujemy wszystkie msze św.
 11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć specjalny numer Gościa Niedzielnego poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w cenie 10 zł.
Menu