WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII

WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ-KŁODNICY
PROWADZONA PRZEZ KS. BPA GRZEGORZA
OLSZOWSKIEGO

PIĄTEK – 28 KWIETNIA
16.00 Spotkanie z nauczycielami (parafia)
17:15 Spotkanie z księżmi Dekanatu Kochłowice
18:00 Liturgiczne rozpoczęcie wizytacji
Msza św. z homilią Księdza Biskupa. Eucharystia z udziałem parafialnych grup dorosłych
(Domowy Kościół, Żywy Różaniec, Zespół Charytatywny, Rycerze Kolumba, Zespół Gazetki
Parafialnej, Wieczernik, Kółko Rodzinne, Wspólnota Adoracyjna, Kawa u Farorza). Po liturgii
krótka prezentacja grup.
20.00 – Spotkanie z młodzieżą parafialną w kościele
(Oaza Młodzieżowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Bierzmowańcy)

SOBOTA – 29 KWIETNIA
09:00 Msza św. dla chorych z homilią Księdza Biskupa i indywidualnym błogosławieństwem.
10:00 Spotkanie z grupami dziecięcymi (Ministranci, Oaza Dzieci Bożych, dziecięca Schola
Parafialna).
11.00 Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną.
13.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania.
14.00 Kancelaria parafialna, rozmowy z księżmi pracującymi w parafii.

NIEDZIELA – 30 KWIETNIA
7.30 Msza św. z homilią Księdza Biskupa.
8.30 Spotkanie z pracownikami parafii i szafarzami.
10:00 Msza św. z homilią Księdza Biskupa.
11.30 Msza św. pontyfikalna. Po Mszy św. błogosławieństwo rodzin z dziećmi.

Menu