Seminarium Odnowy Wiary. Zapisy

Zapraszamy do udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które będzie odbywać się w naszej parafii przez 10 kolejnych wtorków począwszy od 31. stycznia. Zakończenie modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego nad każdym uczestnikiem we wtorek 11 kwietnia. W ramach każdego wieczoru: tematyczna konferencja wygłaszana przez osoby duchowne lub świeckie, spotkanie w grupach, adoracja i zadanie domowe. Na Seminarium mogą zapisywać się osoby pełnoletnie. Konferencje i adoracje będą dostępne także dla osób, które nie będą uczestniczyć w Seminarium.
Konferencje:
1. „Powrócić do źródeł modlitwy” 31.01 ks. Grzegorz Strzelczyk
2. „Bóg kocha Ciebie osobiście” 7.02 Paweł Ziemba
3. „Jestem grzesznikiem” 14.02 ks. Sławomir Tupaj
4. „Uzdrowienie wewnętrzne” 21.02 Agnieszka Skrzypczyk-Plaza
5. „Jezus jest Panem twojego życia” 28.02 Joanna Raś
6. „Jezus wzywa Cię, abyś Mu zawierzył” 7.03 ks. Jakub Kania
7. „Jezus posyła nam swego Świętego Ducha” 14.03 ks. Waldemar Maciejewski
8. „Otrzymacie Ducha Świętego” 21.03 Dominika Szczawińska-Ziemba
9. „Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła” 28.03 Aleksander Bańka
10. „Kościół jako wspólnota” 4.04 Magdalena Jóźwik
Menu