Sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej – 23.09.2021

Sprawozdanie ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

23 września odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w której uczestniczyło 11 spośród 15 członków. Spotkanie rozpoczęto, jak i zakończono, modlitwą. Omówiono najbliższe wydarzenia organizowane na szczeblu diecezjalnym oraz poruszono sprawy duszpasterskie i kwestie dotyczące Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Odnośnie do naszej diecezji wymieniono trzy najbliższe wydarzenia. Pierwszym z nich jest X Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej, którą zaplanowano na 9.10.2021, następnie w niedzielę 17 października o godz. 12:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach będzie miała miejsce Inauguracja XVI Zwyczajnego Posiedzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Wśród zaproszonych znajdują się księża proboszczowie z delegacją Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a także przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich. Trzecim wydarzeniem jest beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, która odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w katedrze. Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Omawiając sprawy duszpasterskie, zwrócono uwagę, że od września rozpoczęły swoją działalność wszystkie grupy parafialne, natomiast w czwartki w ramach wieczornej Mszy św. sprawowane są Msze dla dzieci – szkolne. Ponadto 26 września miało miejsce liczenie wiernych, było niezwykle istotne, gdyż dało realny obraz liczby praktykujących po epidemii (ostatnie takie liczenie odbyło się w 2019 roku). W szkole nastąpiła zmiana katechety, panią Adelajdę Gruszczyk zastąpił ks. Paweł Pukowiec. W temacie grup parafialnych nadmieniono, że powstała nowa grupa parafialna – oaza młodzieżowa, stwarzająca możliwość kontynuowania formacji oazowej dla członków ODB. Dodatkowo ksiądz proboszcz przedsięwziął plan założenia nowej grupy parafialnej, nastawionej przede wszystkim na działanie, organizację parafialnych wydarzeń, podobnie jak KSM, jednak będzie ona skierowana do osób dorosłych. O szczegółach proboszcz poinformuje we właściwym czasie. Zrodził się wśród parafian także pomysł zorganizowania chóru gospel w parafii. W kwestii formacji dorosłych odbyła się pierwsza w tym roku katecheza dla dorosłych pod nazwą „Kawa u Farorza”. Spotkania te będą miały miejsce w trzeci wtorek miesiąca. Zwrócono też uwagę na dużą liczbę chrztów w naszej parafii, co przyczyniło się do wyznaczenia stałego terminu odbywania się nauk przed chrztem. Będą one miały miejsce w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy wieczornej.

W zależności od rozwoju wydarzeń związanych z epidemią pozostaje nierozstrzygnięta kwestia odwiedzin duszpasterskich. Ksiądz proboszcz ma wielką nadzieję, że odwiedziny kolędowe będą możliwe, ponieważ stanowią niepowtarzalną okazję do poznawania parafian oraz do rozmowy, w przeciwnym razie będzie konieczne ustalenie innej formy. Proboszcz planuje również zorganizować kurs nowej ewangelizacji (SOW lub SNE) w czasie Wielkiego Postu, jednak zależne jest to od sytuacji epidemicznej. Także z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 zostaje odwołana pielgrzymka do Ziemi Świętej planowana na luty 2022 roku.

Od października będzie niemożliwe sprawowanie Mszy św. koncelebrowanych w tygodniu, ze względu na nieobecność księdza rezydenta związaną z wyjazdem na studia.

12 września odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza seniora Henryka Jersza. Świętowanie tej uroczystości było planowane w czasie zaostrzonych restrykcji związanych z epidemią, stąd wielka wdzięczność za możliwość godnego przeżywania tego jubileuszu.

Kolejne podejmowane zagadnienia dotyczyły kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która trwa do czerwca 2022 roku. W czerwcu zostanie wyłoniona nowa, swoją działalność rozpocznie od września 2022 roku. Kolejne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przewiduje się na listopad/grudzień.

Sekretarz
Bogumiła Wasiek

Menu