Sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej – 20.02.2020

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej,  w którym uczestniczyło 13  spośród 14 członków. Spotkaniu przewodniczył ks. Proboszcz,  rozpoczynając modlitwą za zmarłego w ostatnim czasie członka rady, Franciszka Kołodzieja. Omówione zostały sprawy duszpasterskie, gospodarczo-urzędowe, sprawy dotyczące koordynacji działań grup parafialnych oraz organizacji festynu parafialnego.

W kwestii działalności duszpasterskiej podkreślono wagę adoracji Najświętszego Sakramentu w formie istniejących cichych adoracji oraz uwielbieniowych podejmowanych w ramach parafii, jak również międzyparafialnych Halembskich Wieczorów Uwielbienia zainaugurowanych 28 lutego. Poruszono sprawę koncelebrowanych Mszy św. z zaznaczaniem, że będą one sprawowane jedynie w piątki wieczorem i soboty, ponieważ jedynie w tym czasie w parafii posługują obydwaj księża. Ksiądz proboszcz skierował prośbę, aby Msze św. urodzinowe w intencji księży ograniczyć do jednej parafialnej. Postanowiono, że od września br. w soboty oprócz Mszy św. o godz. 7.00 zostanie wprowadzona popołudniowa Msza św. wg formularza niedzielnego o godz. 16.00., natomiast dodatkowa Msza św. popołudniowa, będzie możliwa o godz. 15.00 . Zasygnalizowano problem braku katechetów oraz  konieczność wprowadzenia w parafii nauk przedślubnych.

Omawiając sprawy gospodarczo-urzędowe  zwrócono uwagę na drobne zmiany w wystroju kościoła: zmianę oświetlenia figury Matki Bożej Fatimskiej, usunięcie baneru z wizerunkiem Jana Pawła II, pojawienie się dwóch choinek w okresie bożonarodzeniowym. Poinformowano o inwestycji w nowe nagłośnienie bezprzewodowe, poprawiające jakość i zasięg sygnału. Planuje się zainstalowanie nowego sygnalizatora bocznego konfesjonału, w celu zwiększenia komfortu korzystania z sakramentu spowiedzi oraz umieszczenie nagłośnienia na zewnątrz kościoła. Zauważono też, że należałoby odnowić boczne nawy w kościele. Została podana informacja o wzroście kosztów opału, co wpłynęło na zwiększenie rachunku za ogrzewanie kościoła (bez probostwa i domu parafialnego) do 8 tys. zł. Dobiega końca remont na probostwie oraz górnej części domu katechetycznego. Mieszkanie po ks. Seniorze Henryku Jerszu zostaje zachowane na przyszłość, zaś poddasze domu katechetycznego będzie wykorzystane do przechowywania dekoracji itp. Zaistniała konieczność renowacji krzyża i figury Pana Jezusa na cmentarzu oraz figury MB znajdującej się na grobie matki ks. proboszcza Henryka Mazurka. Koszty renowacji figur pokrywa parafia, natomiast koszty dot. krzyża sponsor.

Zatrudniono kilka osób pomagających w prowadzeniu i porządkowaniu parafii: p. Danuta raz w tygodniu pełni funkcję kancelistki, p. Wiola, raz w tygodniu sprząta probostwo, p. Janina, raz w tygodniu pełni funkcję kucharki na probostwie, p. Franciszek, jako gospodarz zajmuje się prowadzeniem prac w obejściu kościoła oraz p. Anna zatrudniona jako druga osoba sprzątająca kościół, dom parafialny oraz kaplice przedpogrzebową.

Planuje się również większe inwestycje: przyłączenie gazu do probostwa i do kościoła (od ul. Sosnowej). System grzewczy pozostaje taki sam, zmieni się jedynie paliwo. Od kwietnia ruszy wycinka drzew zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami. W celu stworzenia nowych miejsc parkingowych rozpoczną się prace przygotowawcze, administracyjno-urzędowe pod zagospodarowanie działki przylegającej do ogrodu probostwa, a należącej do parafii.

W związku z koniecznością zaradzenia wielości problemów planuje się utworzeni Rady Ekonomicznej, służącej radą w sprawach inwestycji i innych przedsięwzięć gospodarczo-budowlanych.

Istnieje też konieczność utworzenia zespołów osób zajmujących się konkretnym segmentem życia parafialnego (zespół liturgiczny, katechetyczny itp.)

Poruszono również sprawę festynu parafialnego przewidzianego na 31 maja br., sugerując, by był jeden, w który zaangażują się wszystkie grupy parafialne. W związku z problemem braku dotacji z Urzędu Miasta zachodzi konieczność pozyskania funduszy z WFOśiGW, dlatego też nasz festyn będzie nosić nazwę „Eko-piknik” i będzie zorganizowany wokół tematyki ekologii. Prace przygotowawcze koordynował będzie KSM, natomiast w organizację zaangażowane zostaną wszystkie grupy parafialne.

Kolejne podejmowane zagadnienie związane było z Procesją Bożego Ciała, która w tym roku przejdzie ulicami Starej Kuźnicy. W celu usprawnienia budowy ołtarzy mają powstać gotowe konstrukcje, za które odpowiedzialny będzie p. Sobczyk.

Postanowiono, by relację z każdorazowego spotkania Rady Parafialnej zamieszczać w gazetce „Znak Krzyża”, a listę osób tworzących Radę zamieścić na stronie internetowej parafii, aby wszystkim parafianom stworzyć możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu wspólnoty.

Bogumiła Wasiek,
sekretarz Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Znak Krzyża 3(96),2020

Menu