Tak zaczynaliśmy

Wybrane numery archiwalne
Znak Krzyża nr 46, grudzień 2011
Znak Krzyża nr 73, grudzień 2017
Znak Krzyża nr 4, maj 2006 r.
Znak Krzyża nr1 2004 r.

Drodzy Parafianie!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer parafialnego pisma, które ma informować o najważniejszych wydarzeniach z życia parafii, podawać ciekawostki z różnych dziedzin życia, uczyć życia radosnego, a przede wszystkim pismo ma stać się narzędziem jednoczącym wiernych parafii Kłodnica. Na początku dziękuję młodzieży zgromadzonej w KSM za inicjatywę utworzenia pisma i podjęcia trudu jej realizacji. (…) Jako proboszcz parafii będę podawał i komentował wydarzenia z życia naszej wspólnoty, informował o jej radościach i bolączkach. /„Znak Krzyża” nr 2, luty 2004/ 

Takimi słowami ówczesny proboszcz, ks. Henryk Jersz, określił cele czasopisma powołanego do życia przez KSM-ową młodzież. Dziś przeżywamy mały jubileusz, otrzymujemy setny numer naszego Znaku Krzyża, a dokonując retrospekcji, spróbujemy zobaczyć, w jakim stopniu udało się te cele osiągnąć i dostrzec dobro, które się zadziało. O kulisach powstania parafialnej gazetki dowiemy się z tekstu Łukasza, inicjatora całego dzieła, a ja proponuję spojrzeć na zmagania, które zaowocowały trwałą obecnością gazetki w przestrzeni parafii.

Pierwszy numer wydano na święta Bożego Narodzenia 2004 roku – były to zaledwie cztery strony, którym nadano tytuł: Krzyża Znak. Biuletyn Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy, z tekstami Weroniki Szołtysek, Aldony Osmańskiej i Anny Ochlińskiej, nawiązującymi do przeżywanego okresu liturgicznego, co okazało się dobrym pomysłem – każdy kolejny numer w jakiś sposób odnosił się do tematyki roku liturgicznego. Później, wraz z nowymi propozycjami – stałymi rubrykami: Słowo Księdza Proboszcza, Kącik Malucha, U Pani Ani za piecem, zwiększała się objętość numeru, pojawiały się teksty autorstwa innych członków zespołu redakcyjnego: proboszcza Henryka Jersza, Małgorzaty Szegi, Joanny Zaczek, Anny Nowak, Danuty Orenowicz, Małgorzaty Mrozek oraz rysunki Sylwii Kałamarz. Z czasem tworzono kolejne rubryki: Ze szkolnej ławy, Z życia parafii, które stały się integralną częścią każdego niemal numeru. 

W 2006 roku zmienił się skład zespołu redakcyjnego i pojawiły się nowe pomysły – wprowadzono cykl artykułów Jolanty Pączkowskiej pt. Patroni naszych ulic, dzięki którym poznaliśmy biogramy znanych postaci, stworzono rubrykę 3 pytania do… i rozpoczęto przeprowadzanie wywiadów z interesującymi osobami, przeważnie spośród naszych parafian, a każdy numer opatrzono Komentarzem redakcyjnym autorstwa Tomasza Piechniczka. W 2009 roku do zespołu dołączył Artur Janota i pojawiły się jego rozważania pod wspólnym tytułem Ja katolik. Gazetka stawała się swoistą kroniką parafialną – relacjonowano wszystkie ważne wydarzenia, a okładki, z czasem kolorowe, dobrze sprawdzały się w roli fotogalerii. W czerwcu 2011 roku wydano specjalny numer z kolorową okładką upamiętniającą beatyfikację Jana Pawła II, wyróżniono również parafialne wydarzenie – pożegnanie ks. proboszcza Henryka Jersza. 

Z upływem lat zmieniał się skład zespołu redakcyjnego, chociaż nie nadawano mu formalnych ram. W grudniu 2011 roku po raz pierwszy ukazała się gazetka z nową winietą, bez godła KSM. Kontynuowano, w miarę regularnie, co dwa miesiące, wydawanie gazetki, zachowywano wypracowane schematy, zapraszano do pisania osoby spoza redakcji, aż coś załamało się w roku 2014, kiedy otrzymaliśmy tylko trzy numery, tyle samo w roku 2015, a tylko jeden numer w 2016. Kolejny rok przyniósł ożywienie w marcu wydano pierwszy po przerwie numer z kolorową okładką wprowadzoną już na stałe. Zebrał się nowy zespół redakcyjny, powrócono do regularnych, comiesięcznych wydań, z pominięciem czasu wakacji. W grudniu 2017 roku ukazał się kolejny numer specjalny, dla którego okazją stała się 60. rocznica erygowania parafii. Oparty na wywiadach z najstarszymi mieszkańcami ukazywał trudne początki budowania parafialnej wspólnoty. 

W ciągu 16 lat istnienia gazetki w pracę zaangażowało się 154 autorów, niektórzy gościli tylko chwilę, inni podejmowali regularną współpracę publikując wiele tekstów najwięcej, bo aż 75, napisał ks. prob. Henryk Jersz, który komentował wydarzenia parafialne, informował o ważnych sprawach, podejmował się przeprowadzania wywiadów, wreszcie już jako emerytowany proboszcz senior pisał teksty objaśniające tajemnicę sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Dziękując wszystkim, którzy dawali to, co w nich najlepsze, przyczyniając się do umacniania jedności parafii, szczególnie doceniamy osoby, które przez wiele lat angażowały się w pisanie tekstów, w składanie gazetki, w kierowanie pracą zespołu.

W obecnym składzie, prawie niezmienionym od listopada 2017 roku (do niedawna była z nami Ania Sułkowska, od wielu lat związana z gazetką), wydaliśmy 29 numerów. Trwamy nadal i z radością podejmując dzieło poprzedników zapraszamy do współpracy każdego w sposób dla niego właściwy – przez bezpośrednie włączenie się do pracy zespołu czy też przez przesyłanie swoich uwag i propozycji lub jeszcze inaczej.

Felicja Pająk

Skład pierwszego zespołu redakcyjnego:
opiekun: ks. prob. Henryk Jersz.
Redaktorzy:
Anna Ochlińska, Aldona Osmańska, Sylwia Kałamarz, Urszula Sokulska, Anna Nowak, Małgorzata Mrozek, Anna Szeliga, Łukasz Fenisz, Łukasz Leder, Daniel Krzykowski, Piotr Kściuk, Joanna Zaczek, Małgorzata Szega, Danuta Orenowicz, KSM.

Skład drugiego zespołu:
opiekun: ks. prob. Henryk Jersz.
Redaktorzy:
Aldona Osmańska, Weronika Szołtysek, Joanna Zaczek, Jolanta Pączkowska, Irena Kramorz, Tomasz Piechniczek, Paweł Pająk, Marcin Pączkowski.

Obecny zespól redakcyjny:
opiekun: ks. prob. Henryk Leszek Makówka.
Redaktorzy:
Marcin Bubala, Izabela Leśniak, Michał Leśniak, Felicja Pająk/kier. zespołu/. Bogumiła Wasiek
Współpracownicy:
ks. Przemysław Malinowski, Adelajda Gruszczyk, Adam Rozmus

Trochę liczb:
wszystkie opublikowane teksty – 977
w tym w stałych rubrykach:
Słowo Księdza Proboszcza       – 83
Wywiady                                    – 52
Wiadomości szkolne                  – 51
Kącik dla dzieci                         – 45
Znane, nieznane, zapomniane  – 26
Komentarz redakcyjny               – 25
Grupy parafialne prezentują      – 25
Sakramenty                               – 24
Niepokalana Przewodniczka     – 16
Kronika ks. prob. Henryka         – 12
Ja katolik                                    – 13
Patroni naszych ulic                     – 6
U pani Ani za piecem                   – 6

Znak Krzyża 7(100)2020

Menu