CZERWIEC 2023 6(129)

W numerze:

 • Wydarzenia parafialne – zdjęcia z procesji Bożego Ciała oraz z Wczesnej Komunii św.
 • Słowo ksieza proboszcza. Skąd biorą się własne pieniądze księdza?
 • Prawdy wiary. Dogmaty ogłoszone w XIX i XX w.
 • Jak Medalik Niepokalanego Poczęcia stał się Cudownym Medalikiem
 • Kefas – historia miłością pisana
 • Święty Józef wzorem ojcostwa
 • Jake te Ślōnzoki sōm? O tradycyjnej śląskiej rodzinie
 • Wychowanie do odpowiedzialności
 • Chodź z nami!. 44 Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – zaproszenie
 • Unikatowe osiedla górnicze
 • Kalendarz wydarzeń parafialnych
  • Pielgrzymka śladami bł. ks. Jana Machy
  • Festyn parafialny
 • Statystyka – maj/czerwiec 2023
 • Aby upamiętnić…
 • Wiadomości z Syberii. Listy o. Artura
 • Wiadomości szkolnej społeczności. Radosna końcówka roku
 • Czy wiesz, że…
 • Fotokronika parafialna
 • Ostatnia strona – zdjęcia z festynu parafialnego

Skąd biorą się własne pieniądze księdza?

Ostatnio wiele osób pyta mnie, skąd biorą się własne pieniądze księdza.
No to odpowiadam. W naszej diecezji istnieją szczegółowe ustalenia w tej kwestii. Nie dotyczy to pieniędzy pochodzących z innych źródeł niż kościelne, np. z tytułu uczenia w szkole, pracy na wyższej uczelni, pisania artykułów itp. Trzeba też dodać, że pieniądze zbierane podczas mszy św. jako tak zwana kolekta przeznaczane są na konkretne cele. Połowa z nich wędruje poza parafię. Są przeznaczane np. na archidiecezję, seminarium, wydział teologiczny, Caritas, misje oraz inne zbiórki. Druga połowa kolekt przeznaczona jest na parafię. Podobnie pieniądze składane do koszyczka przed ołtarzem. Osobiste pieniądze przeznaczone dla księdza pochodzą ze sprawowanych sakramentów, przede wszystkim mszy św., z okazji których wierni składają zazwyczaj ofiarę pieniężną. I jest tu dokładny schemat podziału. W ciągu tygodnia ksiądz może otrzymać część takiej ofiary tylko z jednej sprawowanej mszy św., niezależnie od tego, czy mszy w ciągu dnia sprawuje więcej, np. dwie albo trzy. Z tej jednej nie otrzymuje jednak całości, ale 5/8. Pozostałe 3/8 przeznaczane są na parafię. Jeśli ksiądz w tygodniu sprawuje więcej mszy św., to ofiary z nich dzielone są pomiędzy parafię i archidiecezję. Z kolei w niedziele albo święta system jest jeszcze bardziej skomplikowany. Z pierwszej sprawowanej mszy św. ksiądz otrzymuje 5/8, reszta wędruje do kasy parafialnej. Z drugiej mszy św. 2/3 z 5/8. Z trzeciej nic. No to można wziąć w ręce kalkulator zacząć liczyć. Trochę to skomplikowane. Podobny podział dotyczy także innych sakramentów, z okazji których wierni składają ofiary pieniężne, np. z okazji chrztu św. Jeszcze inny podział następuje w przypadku pogrzebu. Najpierw z ofiary pieniężnej wydzielamy 600 zł. Jest to opłata związana z rezerwacją miejsca na cmentarzu na 20 lat, bo tak przewiduje ustawa. Skoro na naszym kłodnickim cmentarzu ofiara za rok wynosi 30 zł, to pomnożywszy tę liczbę przez 20 otrzymujemy wspomniane 600 zł. Z pozostałej części wydzie- lone zostaje stypendium mszalne, część dla parafii i część dla księdza odprawiającego pogrzeb. Całość zamykają wpływy z kolędy, jeśli takowa jest dalej praktykowana. I tu działają podobne mechanizmy, przy czym zasadnicza część wędruje do kasy parafialnej, druga dla księdza i pozostała na rzecz
archidiecezji. Przyznajcie, że jest to skomplikowane! Oczywiście wspomniane przychody księdza nazwijmy wartością brutto,
bo z nich należy odprowadzić różnego rodzaju podatki i zobowiązania. Najpierw na rzecz państwa, czyli ZUS i zryczałtowany podatek dochodowy. Następnie kościelne. Każdy czynny ksiądz zobowiązany jest do ściśle określonych wpłat na rzecz seminarium, misji oraz wspieranie księży emerytów. Do tego dochodzi jeszcze precyzyjnie określona wpłata za utrzymanie na probostwie. I tak to wszystko wygląda.

ks. proboszcz Leszek Makówka

Menu