KWIECIEŃ 2022 4(117)

W numerze:

 • Wydarzenia parafialne – fotorelacja
 • Słowo Księdza Proboszcza. Synod o synodalności w parafii
 • Skrzynka Proboszcza
 • Zrozumieć modlitwę. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom .
 • Mariupol – Miasto Maryi
 • Święci w dziejach Kościoła. Niewierny
 • Święty na nasze czasy – Stanisław Papczyński c.d.
 • Świadectwo. Pokój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję…
 • Pascua – Wielkanoc w Ekwadorze
 • Znane, nieznane, zapomniane… Błogosławiona z Kuźnicy?
 • Znane, nieznane, zapomniane… Rudy Raciborskie
 • Wiadomości z Syberii. Listy o. Artura
 • Wędrówki po Polsce. Szlakiem Orlich Gniazd Cz. I. Z Rabsztyna do Częstochowy
 • Statystyka – marzec/kwiecień 2022
 • Wiadomości szkolnej społeczności. Marzec pełen atrakcji
 • Czy wiesz, że…
 • Fotokronika parafialna
Synod o synodalności w parafii

W październiku ubiegłego roku papież Franciszek zwołał synod, który odbywa się pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Jak powiedział papież na jego rozpoczęcie, nie trzeba zmieniać Kościoła, natomiast trzeba zmienić coś w Kościele. I dodał: „Kościół nie może stać się muzeum z wielką przeszłością i małą przyszłością”. Synod potrwa dwa lata i po raz pierwszy obejmie trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną. W praktyce cały świat katolicki może w tym synodzie uczestniczyć. Ponieważ jest rozłożony w czasie, to ważne wydarzenie w życiu Kościoła nazywa się procesem synodalnym. Obecna faza odbywa się na poziomach parafialnych i diecezjalnych. Każda parafia powołała swojego delegata. Naszą parafię reprezentuje p. Tomasz Piechniczek. Został wyłoniony, można rzec, „na drodze synodalnej”, bo jako pierwszy odpowiedział na tę propozycję zamieszczoną na parafialnym Facebooku. Na tym etapie chodzi o wysłuchanie, co mają do powiedzenia na temat Kościoła jego członkowie. Jako ksiądz też już odpowie- działem na pytania, które zadał papież Franciszek. Oto one:

 1. Jak postrzegam dziś Kościół Katolicki (mój parafialny, diecezjalny, lokalny, wspólnotowy)?
 2. Co uważam w tym Kościele za szczególną wartość, a co za szczególną słabość?
 3. W jaki sposób – na miarę naszych możliwości – możemy te rozpoznane słabości przezwyciężyć?
 4. Jakie są jeszcze inne, ważne kwestie? We wszystkich parafiach wierni mają szansę odpowiedzieć na te pytania.

W naszej parafii odpowiedź na pierwsze dwa miała miejsce podczas marcowej „Kawy u Farorza”. Na odpowiedź na pytanie: jak zaradzić rozpoznanym słabościom, będzie szansa na kwietniowej „Kawie”. A oto, jak odpowiedzieliśmy na pierwsze dwa pytania (bez specjalnego porządkowania i „ubierania” w słowa):

 1. Kościół jest wspólnotą grzeszników, ale i świętych.
 2. Brak poczucia wspólnotowości wśród wiernych, także podczas wspólnych nabożeństw.
 3. Zbyt duży rozdźwięk, przepaść pomiędzy hierarchią kościelną a świeckimi wiernymi. Partykularyzm hierarchii. Zadufanie duchowieństwa.
 4. Zbyt wolne tempo zmian. Brak rozeznania tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Wygodnictwo, lenistwo, słabość duchowieństwa i instytucjonalnego Kościoła.
 5. Brak młodych w Kościele. Pytanie: czy młodzi odchodzą od Kościoła, czy to Kościół odchodzi od młodych.
 6. Brak otwartości na dzieci w Kościele.
 7. Tradycja wielką wartością Kościoła. Pytanie, co jest Tradycją, a co tylko tradycyjnymi formami wiary i praktyk.
 8. Za dużo w Kościele profanum (ducha świeckości), np. w wprowadzaniu nieewangelicznych form zachowań i zwyczajów albo upolitycznianiu życia Kościoła.
 9. Niedocenienie roli Biblii. Biblia w Kościele nie jest czytana.
 10. Brak w przepowiadaniu Kościoła nauki o krzyżu, cierpieniu, ofierze. Za dużo w kazaniach i homiliach pouczeń, za mało Chrystusa. Za mało w nauczaniu wątków hagiograficznych.
 11. Brak formowania dorosłych osób, w konsekwencji brak świadomej wiary i wiedzy religijnej.
 12. Brak dostosowywania godzin nabożeństw, spotkań do rzeczywistych potrzeb i możliwości wiernych. Zamknięte (poza nabożeństwami) kościoły.
 13.  Brak przejrzystości w finansach kościelnych.
 14. Znieść celibat.

ks. proboszcz Leszek Makówka

Menu