LISTOPAD 2021 9(112)

W numerze:

 • Słowo Ks. Proboszcza. Dziś o cmentarzu
 • Skrzynka Proboszcza
 • Zrozumieć modlitwę. Modlitwa Pańska – czym jest niebo?
 • Bądź matką, jak Maryja
 • Święci w dziejach Kościoła. Święty Andrzej
 • Sudarion z Oviedo
 • Uwierzyć w światło
 • Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Recenzja
 • Grupy parafialne prezentują. Obchody świętomarcinskie
 • Czuwajcie więc i módlcie się…
 • “Idźcie i nauczajcie…” – spotkanie z misjonarzem Kazachstanu
 • Piękna nasza Polska cała… Opolskie zaprasza
 • Kościół młodych. Wspólnota DA (CENTRUM)
 • Statystyka – październik/listopad 2021
 • Wiadomości szkolnej społeczności. …a w szkole ciągle coś nowego!
 • Czy wiesz, że…
 • Fotokronika parafialna
Dziś o cmentarzu…

Wprowadziliśmy na naszą stronę parafialną cyfrową inwentaryzację naszego cmentarza. Przygotowanie systemu oraz wpisanie wszystkich danych zabrało wiele czasu. Konieczne było wykonanie zdjęcia z drona oraz fotografii wszystkich nagrobków i wprowadzenie ich do systemu. Zdjęcie z drona służy jako podstawa do planu cmentarza, każdy nagrobek jest na nim zaznaczony wraz z numeracją oraz odniesieniem do fotografii nagrobków. Miejsca grobowe zyskały nową numerację. Stało się tak z powodu licznych zmian w dzierżawieniu miejsc grobowych, podziału grobów i powstaniu nowych miejsc na pochówki. Dotychczasowa numeracja stawała się coraz bardziej nieczytelna. Zasadniczą pracą do wykonania przy powstaniu internetowej wersji naszego cmentarza było wpisanie wszystkich danych z wersji papierowej oraz z danych z inskrypcji na nagrobkach.

Ze względu na bardzo dużą liczbę danych z pewnością w niektórych miejscach mogły pojawić się pomyłki. Za wszystkie być może zaistniałe błędy bardzo przepraszamy i prosimy o kontakt w celu wprowadzenia poprawek.

Przy tej okazji warto też przypomnieć niektóre zasady obowiązujące przy rezerwacji miejsc na cmentarzu. Groby oznaczone są czterema kolorami: zielony – trwa rezerwacja, pomarańczowy – rezerwacja zbliża się do końca, czerwony – prośba o przedłużenie lub rezygnację z rezerwacji, czarny – grób do likwidacji. Po pochówku osoby zmarłej zgodnie z ustawą państwową miejsce grobowe utrzymywane jest przez 20 lat. Na ten czas należy wnieść opłatę przy okazji pogrzebu. Po upływie 20 lat należy wnieść opłatę na kolejny czas przedłużenia dzierżawy miejsca albo z miejsca grobowego zrezygnować. Grób podwójny traktowany jest jako dwa miejsca grobowe, które należy osobno opłacić. W przypadku grobów podwójnych na stronie internetowej podany jest tylko jeden termin rezerwacji (jednej strony grobu), drugi w przypadku niewiedzy jest do sprawdzenia w kancelarii parafialnej. Informacje dotyczące grobów, których rezerwacja minęła, będą wskazywane na stronie internetowej parafii w zakładce „cmentarz” oraz – jak dotychczas – na tablicy na cmentarzu.

Myślę, że sprawy cmentarne są teraz bardzo przejrzyste, łatwo odnaleźć grób, którego szukamy. Wyświetlane są też nazwiska osób, które w danym dniu mają rocznicę śmierci. Wchodząc do systemu, możemy polecić ich w modlitwie Bożemu miłosierdziu.

ksiądz proboszcz Leszek Makówka

Menu