WRZESIEŃ 2021 7(110)

W numerze:

O życiu gospodarczym parafii

Na początek roku szkolnego parę informacji o naszym bieżącym życiu gospodarczym parafii i planach na przyszłość. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca zbierana jest kolekta z przeznaczeniem na inwestycje w naszej parafii. Pod terminem „inwestycje” rozumiem przeprowadzane remonty oraz zakupy trwałych środków. W tym roku wykonaliśmy już sporo prac przy naszych budynkach. Oprócz różnych drobnych prac remontowych przeprowadzanych na bieżąco do najważniejszych robót można zaliczyć:

  • remont dolnego poziomu domu parafialnego wraz z dostosowaniem go do potrzeb duszpasterskich. W tej części naszych „salek” znajdą dla siebie miejsce nasze przyparafialne grupy dziecięce i młodzieżowe. Efekty prac można było zobaczyć już w sierpniu i można zobaczyć kiedykolwiek;
  • zabezpieczenie więźby kościoła przed drewnojadami (spuszczelem pospolitym);
  • wzmocnienie więźby oraz konstrukcji drewnianej wewnątrz wieży kościoła;
  • oczyszczenie poddasza kościoła ze starej izolacji;
  • zakup zewnętrznych ławek.

W tym roku planujemy jeszcze:

  • wymienić rynny na domu parafialnym;
  • wymienić zadaszenie nad wejściem do kościoła;
  • naprawić szczyt wieży kościoła, który przepuszcza opady do wnętrza wieży;
  • wykonać nową izolację na poddaszu kościoła.

Jednocześnie staram się gromadzić środki na planowane większe remonty. Przede wszystkim dotyczy to wykonania ogrzewania podłogowego w kościele wraz z wymianą posadzki i układu poziomów w prezbiterium. Remont ten przewidziany jest na lato 2023 roku. Miesięcznie staram się oszczędzać 10 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel. Drugim remontem przed nami w najbliższym czasie są nowe miejsca postojowe dla samochodów przy kościele. Miejsce, w którym chcieliśmy utworzyć parking, to teren trawy przy probostwie wzdłuż ul. Kochłowickiej. Niestety przez teren ten przechodzi łukiem stary bieg tejże ulicy, który należy do naszego miasta. Na razie uzyskaliśmy zgodę na użyczenie tego terenu. Inwestować należy jednak na własnym gruncie. Należy więc uzyskać tytuł własności, najlepszym trybem jest zakup. Cena tego fragmentu działki to ok. 130 tys. zł. Do tego należy dodać koszt wykonania parkingu. Całkowita wartość nakładów finansowych jest bardzo wysoka. Dlatego wraz z Radą Ekonomiczną przemyślimy jeszcze inne możliwości utworzenia miejsc postojowych. Niezależnie od wszystkich kłopotów staram się odkładać na stworzenie przyszłego parkingu 5 tys. zł miesięcznie.

Wracając do Parafialnej Rady Ekonomicznej warto dodać, iż rada ta zadecydowała, że proboszcz bez zaciągnięcia opinii tejże rady może samodzielnie decydować o podejmowaniu inwestycji w parafii (prace remontowe bądź zakupy), których całkowita wartość nie przekracza 20 tys. zł. O pracach i zakupach o całkowitej wartości powyżej tej kwoty parafianie powinni zostać wcześniej poinformowani, powinna zostać ogłoszona publicznie możliwość zgłaszania ofert wykonania prac lub sprzedaży oraz powinien zostać przeprowadzony konkurs ofert. Nad procedowaniem całości czuwać ma Rada Ekonomiczna. Myślę, że jest to słuszna decyzja, która spowoduje większą przejrzystość finansów naszej parafii, umożliwi rozsądny wybór wykonawców oraz – być może – pozwoli na oszczędności przy prowadzeniu prac.

ks. proboszcz Leszek Makówka

Menu