XI Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca

Niewielka grupa parafian, zelatorek Żywego Różańca uczestniczyła w XI Diecezjalnej Pielgrzymce, która rozpoczęła się  konferencją, po której nastąpiła wspólna modlitwa różańcowa. Centralną częścią pielgrzymki była uroczystą Mszą św. w Katedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem ks. abpa Wiktora Skworca, przy bardzo licznym udziale wiernych. Metropolita skierował do zebranych słowa, w których podkreślił wartość modlitwy różańcowej, a tych którzy ją praktykują nazwał „pokoleniem wiernym…. bo modlicie się wytrwale, słowami objawionymi przez Boga. W ich centrum jest imię Jezus”. Wspominał również błogosławionego ks.Jana Machę, którego różaniec zrobiony  z włókien więziennego siennika, zawisł w kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie urządzono miejsce Jego kultu. Nawiązał do historii życia bł. Pauliny Jaricot, a przytaczając jej słowa: „Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem”, wskazał na wartość cierpienia. Po Mszy św. był też czas spotkania, tak licznie przybyłej wspólnoty różańcowej, przy ciepłej kawie i smacznych pączkach, a przede wszystkim, możliwość nabrania ducha radości i pokoju płynącego z serc zebranych.

Adelajda Gruszczyk

 

Menu