Grupa modlitewna „Wieczernik”

Grupa modlitewna “Wieczernik” powstała w naszej parafii w 1984 r. z inicjatywy śp. Agnieszki Mieszczanin. Członkinie tej grupy są współpracownicami Apostolstwa Katolickiego, czyli “Pobożnego Zjednoczenia dla Pomnażania, Rozkrzewiania i Obrony Katolickiej Wiary”. Jest to ruch założony przez św. Wincentego Pallotiego. O istnieniu ruchu nasi parafianie dowiedzieli się z pisma palotyńskiego “Królowa Apostołów”. Moderatorką kłodnickiego “Wieczernika” była s. Krystyna Olearczyk, obecnie pracująca w Kałkowie-Godowie,  zaś opiekunem grupy z ramienia księży Pallotynów ks. Stanisław Rudziński. Po odejściu s. Krystyny wspólnotę prowadziła p. Wanda Cichocka, obecnie funkcję tę sprawuje p. Jadwiga Wicik.

Gościliśmy też ciekawe osoby. Były Siostry Oblatki Serca Pana Jezusa z Urugwaju. Ich obecność  wzbogaciła nas duchowo, poruszyła serca i zmobilizowała do działania oraz do gorętszej jeszcze modlitwy. W 2018 roku mieliśmy okazję przyjmować w naszej wspólnocie p. Donatellę Acerbi, pochodzącą z Włoch, pełniącą funkcję Prezydenta Zjednoczenia na cały świat,  oraz sekretarz ZAK, Irlandczyka, ks. Rory’ego Hanly.

Od września 2016 roku w grupie odbywają się regularne katechezy prowadzone przez emerytowaną katechetkę Felicję Pająk. Kilka początkowych katechez poświęciliśmy poznawaniu Matki Bożej w oparciu o Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, Ludwika Grignion de Montfort, kolejne  tematy oparte były na tekstach sugerowanych przez opiekuna ks. Rudzińskiego: O Duchu Świętym, encyklika Jana Pawła II, O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, adhortacja papieża Franciszka. Spotkania minionego roku 2020, zamierzaliśmy przeznaczyć na rozważanie myśli św. Wincentego Pallotiego dotyczące Eucharystii. Niestety wprowadzony reżim sanitarny uniemożliwił ich realizację.

Menu