Kalendarium

I Komunia św. 21.05.1944. Ks. Jerominek z uczennicami.
Ks. Jerominek z uczniami przed kaplica św. Józefa
Ks. Henryk Mazurek
Przy budowie kościoła
Poświęcenie kościoła 4.12.1949
W Oktawie Bożego Ciała
Poświęcenie probostwa 1959 r.
Probostwo, poświęcone 1959 r.
Boże Ciało
Cmentarz
Kaplica św. Józefa
Wnętrze kościoła - lata 50.
Ks. Henryk Mazurek oraz katechetka Anastazja Kycia z dziećmi komunijnymi

1908 – z inspiracji ks. Ludwika Tunkla z Kochłowic, mieszkańcy Kłodnicy budują kapliczkę

29.08.1909 – poświęcenie kaplicy pw. św. Józefa oraz dzwonu ufundowanego przez Augusta i Franciszkę Wieczorków; Mszy św. przewodniczy ks. Ludwik Tunkiel

1942 – ks. Franciszek Jerominek mianowany pierwszym duszpasterzem samodzielnej placówki duszpasterskiej w Kłodnicy (kolejnymi lokalistami są: ks. Paweł Aleksa, ks. Wilhelm Mucha

01.09.1945 – nominacja ks. Henryka Mazurka na kuratusa w Kłodnicy.

07.09.1945 – wprowadzenie ks. Henryka Mazurka na placówkę duszpasterską w Kłodnicy, o charakterze kuracji duszpasterskiej.

25.04.1946 –  ks. Henryk Mazurek przeprowadza się do Kłodnicy

01.06.1946 – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła i rozpoczęcie budowy, głównie z materiałów uzyskanych z rozbiórki baraku po filii oświęcimskiego obozu koncentracyjnego w Starej Kuźnicy.

12.09.1947 – huragan, który nawiedza Górny Śląsk, niszczy dopiero co wystawione mury kościoła.

02.10.1947 – poświęcenie cmentarza (pierwszym grabarzem zostaje pan Augustyn Giza).

12.05.1948 – oficjalnie rozpoczęto budowę nowego kościoła

04.12.1949 – ks. bp Ordynariusz Stanisław Adamski dokonuje poświęcenia kościoła – jest to jednocześnie pierwsza wizyta kanoniczna parafii połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania

01.02.1950 – decyzją ks. bpa Ordynariusza Stara Kuźnica została włączona do lokalii w Kłodnicy

08.12.1950 – poświęcenie sztandaru ufundowanego przez panny należące do Sodalicji Mariańskiej

26.07.1951 – poświecenie sztandaru matek

07.10.1951 – poświęcenie sztandaru Arcybractwa Różańcowego

13.11.1952 – poświęcenie sztandaru młodzieży z wizerunkiem św. Stanisława Kostki

16.06.1957 – rozpoczęto budowę probostwa

20.12.1957 – Kłodnica staje się samodzielną parafią

1958 – pierwsze misje parafialne, które prowadzą księża salezjanie z Poznania

01.07.1959 – srebrny jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Henryka Mazurka i poświęcenie probostwa, którego dokonuje ks. bp Wilhelm Pluta

20.09.1959 – wizytacja biskupia w parafii wraz z sakramentu bierzmowania udzielanym przez ks. bpa Herberta Bednorza

1963 – zakupiono organy firmy Dürschlag und Sohn z 1888 r. , które dotychczas znajdowały się w kościele św. Wawrzyńca w Orzeszu.

25.04.1964 – wizytacja biskupia parafii wraz z sakramentu bierzmowania udzielanym przez ks. bpa Czesława Domina

26.03.1967 – uroczystość przyjęcia w parafii „pustych ram” Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej peregrynującej po Polsce. Obrazu nie wpuszczono do diecezji katowickiej. Samochód wiozący Obraz został zatrzymany przed Będzinem

11–27.09.1970 – wizytacja biskupia z udzielaniem sakramentu bierzmowania, którego szafarzem jest. ks. bp Czesław Domin

29.11.1970 – pierwsza niedziela Adwentu – po Soborze Watykańskim II pierwszy raz w naszym kościele odprawiana jest Msza św. w języku polskim a nie po łacinie

07.1972 – nowe pokrycie dachu kościoła

21.09.1975 – wizytacja biskupia z udzielaniem sakramentu bierzmowania, którego szafarzem był ks. bp Józef Kurpas

04.06.1984 – 50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Henryka Mazurka

26.05.1985 – 98-osobowa grupa mężczyzn pielgrzymuje, jak co roku do Matki Bożej Piekarskiej

08.-14.07.1985 –grupa kłodnickiej młodzieży, dziewcząt i chłopców przebywa w Licheniu, gdzie pomaga budować tamtejszą Kalwarię

06.10.1985 – wizytacja biskupia i udzielanie sakramentu bierzmowania przez ks. bpa Czesława Domina

14.11.1985 – parafię odwiedzają, po raz kolejny nauczyciele wraz z 6 uczniami ze szkoły w Papenburgu, przywożąc towary za kwotę 12 000 DM

05-07.12.1985 –Triduum przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP przygotowujące młodzież żeńską do wstąpienia w szeregi Sodalicji Mariańskiej – nauki głosi ks. Kazimierz Jadamus, proboszcz z Bielszowic

08.12.1985 –przyjęcie 36 kandydatek w szeregi Sodalicji Mariańskiej

22.01.1986 –w wypadku samochodowym ginie ks. bp. Wilhelm Pluta, serdeczny przyjaciel ks. proboszcza

20.08.1988 – ks. proboszcz Henryk Mazurek przechodzi na emeryturę

Menu