Z Ruchem Domowego Kościoła znanym pod nazwą Oazy Rodzin nasza parafia związała się już pod koniec lat 70 ubiegłego wieku. Wówczas to pani Anastazja Kycia, podejmująca pracę katechetyczną w parafii, zgromadziła grupę kilku rodzin zachęcając je do wyjazdów rekolekcyjnych oraz stałej formacji śródrocznej, tworząc wraz z mężem Alojzym pierwszą parę animatorską.

W 1990 roku Ruch został reaktywowany i od tego czasu trwa nieustannie. Z formacji duchowej proponowanej przez Ruch skorzystało dotąd 20 rodzin. Obecnie działają trzy Kręgi Domowego Kościoła liczące 12 rodzin. Spotkania Kręgów odbywają się raz w miesiącu w ustalonym terminie.

W okresie wakacyjnym rodziny wyjeżdżają na 15 dniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Nasze Kręgi wspólnie przeżywają najważniejsze święta roku liturgicznego. Spotkanie rozpoczęte Mszą św. lub adoracją Najświętszego Sakramentu kontynuują radosną agapą przy stole, gdzie dzielą się nie tylko przyniesionymi przez siebie darami, ale ubogacają się wzajemnie, budując prawdziwą wspólnotę. Chętnie też włączają się we wszystkie działania prowadzące do integracji parafii.

Uzupełnienie:

/październik 2015/ Dużą rolę w rozwoju ruchu w parafii odgrywają państwo Gabriela i Józef Sobczykowie,  którzy pilotują nowe Kręgi w parafii i poza nią. Wielokrotnie podejmowali również funkcję pary rejonowej i diecezjalnej, a obecnie angażują się w działalność misyjną prowadząc wakacyjne rekolekcje oazowe dla rodzin w Kazachstanie oraz Odpowiedzialnych w Diakonii Misyjnej Ruchu Światło -Życie Archidiecezji Katowickiej.