Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Dar sakramentu jest jednocześnie powołaniem i przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, aby pozostali wierni ponad wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym posłuszeństwie wobec świętej woli Pana: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.(Bł. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio 20)

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

  • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
  • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia). Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji
  • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
  • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
Menu