Salki po remoncie

Zapraszamy wszystkich do oglądania metamorfozy naszych salek, możliwej dzięki sponsorom oraz wspólnej pracy grup parafialnych.

Weronika Jarczyk
lipiec 2021

Menu