OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII Niedziela Zwykła 17.10.2021

 1. W dzisiejszą niedzielę kazania w naszym kościele wygłosi ks. Grzegorz Węglorz budowniczy kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach-Piotrowicach. Kolekta przeznaczona jest na budowę tego kościoła.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 17.15, w środę i sobotę po mszach św. porannych, w niedzielę o 15.15.
 3. Ze względu na nabożeństwa różańcowe kancelaria parafialna w październiku będzie czynna po południu we wtorki do 17.10.
 4. We wtorek po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie „Kawa u Farorza”. Tematem przewodnim będzie pytanie: klerykalizm czy antyklerykalizm?
 5. Próby scholi dziecięcej w październiku w czwartki o godz. 16.45, o godz. 18 w czwartki msze św. szkolne.
 6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Kościele Tydzień Misyjny. Kolekta będzie przeznaczona na misje. W naszym kościele będziemy gościć ks. Jana Radonia, który od 25 lat pracuje jako kapłan na Wschodzie: Ukrainie, Rosji, a obecnie w Kazachstanie. Przed kościołem będzie dodatkowa zbiórka na działalność parafii, w której pracuje ks. Radoń. O godz. 17 w salkach odbędzie się spotkanie z Misjonarzem.
 7. Msza św. w przyszłą niedzielę o godz. 7.30 będzie sprawowana w int. ks. Przemysława Malinowskiego z okazji urodzin.
 8. W zakrystii można nabyć kalendarz misyjny na rok 2022. Kalendarz prezentuje działalność śląskich Misjonarzy. Kalendarz przybliża życie i troski ludzi, wśród których posługują nasi śląscy misjonarze, zapoznaje z misyjnymi projektami mogącymi zaradzić ich potrzebom i wskazuje sposoby naszego współuczestnictwa w tym dziele miłosierdzia.
 9. Zapraszamy do śpiewania w naszym Zespole kameralnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. organistą Mateuszem Gwoździem.
 10. 23 października 2021 r. zapraszamy na przesłuchania w konkursie muzycznym XXV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej GLORIA DEI do Domu Kultury w Bielszowicach oraz 24 października 2021 r. do kościoła Świętego Pawła w Nowym Bytomiu na Eucharystię oraz wręczenie nagród i koncert laureatów.
 11. W naszym kościele na nabożeństwach obowiązuje limit – maksymalnie 75% obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wewnątrz kościoła wszyscy zasłaniamy usta i nos. Zalecane jest przyjmowanie komunii św. na rękę. Wiernych przyjmujących komunię do ust prosimy o podchodzenie do ołtarza po osobach przyjmujących komunię na rękę. Na kanale na youtubie transmitujemy wszystkie msze św.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Menu